Anna Poraj

Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Od najmłodszych lat aktywny działacz III sektora (ZHP, PTTK, LOP, przewodnicząca samorządu szkolnego itd.). Z biegiem czasu swoje doświadczenia i umiejętności zaczęła wykorzystywać i doskonalić pełniąc funkcje kierownicze w organizacjach społecznych na szczeblu miasta, powiatu, województwa. W latach 2001-2005 pełniła funkcję wiceprezesa zarządu największej polskiej organizacji pozarządowej skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych – była zastępczynią naczelnika ZHP. Związana również ze środowiskiem szkolnym - w przeszłości jako nauczyciel, teraz głównie jako aktywnie współpracująca z przedszkolem i szkołą mama Kuby i Kajtka.

Trener i kształceniowiec z zamiłowania. Najstarsi górale nie pamiętają już od kiedy szkoli. Kierowniczka wielu kursów - dla nauczycieli z zakresu stosowania metody harcerskiej w rehabilitacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych, liderów organizacji non-profit na szczeblu powiatu oraz województwa kierowników placówek wypoczynku oraz wychowawców kolonijnych. Trener wychowawców harcerskich, instruktorów żeglarstwa, handlowców oraz pracowników socjalnych. Słynie ze stosowania niebanalnych form pracy i tworzenia doskonałej atmosfery w grupie.

Dorobek
:: autorka ogólnopolskiego programu profilaktycznego Śnieżnobiały Uśmiech II (program adresowa dla dzieci poświęcony higienie jamy ustnej)
:: współautorka-szef ogólnopolskiego programu wychowawczego Barwy Przyszłości (program, którego priorytetami jest wychowanie ekonomiczne młodzieży, aktywizacja młodych ze środowisk wiejskich, przygotowanie młodych ludzi do życia we wspólnocie europejskiej)
:: współorganizatorka Święta Flag - ogólnopolskiego przedsięwzięcia mającego na celu przywrócenie tradycji wywieszania flagi państwowej i flagi UE z okazji majowych rocznic
:: współautorka ogólnopolskiego programu profilaktycznego Ścieżkami zdrowia
:: konsultantka projektu Narodowego Programu na rzecz Dzieci – Polska dla Dzieci
:: panelistka konferencji nt. edukacji nieformalnej Doświadczać uczenia organizowanej przez Biuro programu Młodzież w grudniu 2004 roku
:: referentka konferencji Aleksander Kamiński - wizja społeczeństwa obywatelskiego w listopadzie 2003 roku
:: współautorka ogólnopolskiego programu Pod namiotem praw poświęconego popularyzacji wśród najmłodszych Polaków praw dziecka
:: współautorka programu realizowanego w 2002 roku we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy - Wakacje na Maksa - program poświęcony ochronie życia i zdrowia dziecka na wsi
:: pomysłodawczyni i współrealizatorka programu Youth Electors mającego na celu aktywizację młodych ludzi w podejmowaniu społecznych wyborów i brania odpowiedzialności za własną ojczyznę
:: pomysłodawczyni i współrealizatorka Programu Edukacji Ekonomicznej realizowanego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w 2003 roku
:: współorganizatorka i panelistka Międzynarodowej Konferencji Pedagogika serca-wychowaniem dla pokoju
:: członek zespołu strategicznego, współautorka strategii rozwoju do roku 2009 największej w Polsce organizacji pozarządowej dzieci, młodzieży i dorosłych (ZHP)

Człowiek gór, lasu i wody. Ciągle w ruchu, ciągle w biegu, ciągle z uśmiechem. Jeżeli przysiada na chwilkę, to najchętniej nad dobrą książką, długim listem, z gorącą herbatą, przy kominku. Ostatnio zgłębia tajniki gotowania oraz projektowania i szycia dziecięcych ubranek. Prywatnie żona Grzegorza i mama trzech budrysów - Jakuba, Kajetana i Tymoteusza.

 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.