Katarzyna Kwapińska

Magister filologii polskiej ze specjalizacją logopedyczną, studia podyplomowe z ewaluacji.

Od najmłodszych lat (a konkretnie od 11 roku życia) uczestniczka życia pozarządowego w Polsce. Najpierw jako członkini gromady zuchowej, potem drużyny harcerskiej aż po współtworzenie i reprezentowanie sektora pozarządowego na szczeblu ogólnopolskim. W latach 2005-2007 – wiceprezes zarządu ds. rozwoju największej polskiej organizacji pozarządowej skupiającej dzieci, młodzież i dorosłych (zastępczyni Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego ds. rozwoju). Trener Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej w Łodzi oraz Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Szczególnie interesuje się zarządzaniem strategicznym, procesami planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji w organizacjach pozarządowych. Z zamiłowania trener – uważa, że rozwój to umiejętne stawianie sobie wyzwań oraz odpowiadanie na wyzwania zewnętrzne. I to bez względu czy mówimy o rozwoju jednostki, czy organizacji. Szkolenia są dla niej fascynującą przygodą intelektualną, podobnie zresztą jak dla ich uczestników.

Ponadto interesuje się szeroko rozumianym językiem jako narzędziem komunikacji, szczególnie redagowaniem i korektą tekstów.

Dorobek
:: współautorka strategii rozwoju do roku 2009 największej w Polsce organizacji pozarządowej dzieci, młodzieży i dorosłych (ZHP) – koordynator projektu
:: członkini Komitetu Sterującego dla Priorytetu 1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (2004-2006)
:: konsultantka Narodowego Planu Rozwoju (jako przedstawicielka organizacji pozarządowej)
:: kierowniczka Centralnego Ośrodka Doskonalenia Instruktorów – niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli
:: współautorka „Wiem, rozumiem, umiem. Testy sprawdzające dla klas IV, V, VI szkoły podstawowej”, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP spółka z o.o., Kielce 2001, „ABC młodego stratega” (konsultacja)
:: współrealizatorka projektów europejskich - Scouting’s Profile, Startegic Leadership, Long-term project on membership growth
:: autorka programu dla dzieci i młodzieży dyslektycznej – „Czytam i piszę bez trudności”
:: publikacje dot. szeroko rozumianej ewaluacji, oceny, planowania i zarządzania strategicznego, wolontariatu.


Miłośniczka dobrej literatury – niekoniecznie z przewagą obrazków. Pasjonuje ją wyszukiwanie zależności, korelacji, odkrywanie ścieżek powiązań między różnymi – pozornie zupełnie odmiennymi - elementami. Aby się zrelaksować – uprawia sporty przeróżne. Zakochana w górach i przestrzeni – planuje już swoją emeryturę. Wielość oraz różnorodność wyzwań powoduje, że przewidywany czas realizacji marzeń podróżniczych przypada na rok 2030.

Prywatnie - fanka dwóch mężczyzn jej życia – męża Tomka i synka Bartka.

 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.