Grzegorz Całek

Z wykształcenia jest specjalistą samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, politykiem społecznym, redaktorem językowym, ma także dyplom DBA..

Od wczesnych lat szkolnych związany z ruchem pozarządowym w Polsce. W organizacjach pozarządowych prowadził liczne projekty z zakresu edukacji, zarządzania i promocji. Ma doświadczenie w zarządzaniu strukturami i projektami od poziomu lokalnego do ogólnopolskiego. W największej w Polsce pozarządowej organizacji wychowawczej odpowiadał m.in. za promocję na szczeblu ogólnopolskim. Był także dyrektorem ogólnopolskiej szkoły trenerów.

Jest autorem kilku książek dla organizacji pozarządowych oraz ponad 200 artykułów w prasie pozarządowej, głównie na tematy edukacyjne i programowe (dla wolontariuszy) oraz dot. doskonalenia kadr, zarządzania i promocji (dla kadry kierowniczej i trenerów wewnętrznych organizacji).

Specjalizuje się w konsultacjach i szkoleniach dla organizacji pozarządowych z zakresu polityki kadrowej, doskonalenia trenerów wewnętrznych, budowania i realizacji strategii promocji organizacji, planowania i organizowania kampanii marketingowych (szczególnie 1%), a także kreowania wizerunku organizacji. Wspiera organizacje w sprawach formalnych (zakładanie organizacji, uzyskiwanie statusu opp).

Od kilku lat zajmuje się także szkoleniami dla członków rad rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli. Jest autorem publikacji w prasie specjalistycznej dla dyrektorów placówek oświatowych.

Jest specjalistą teorii i praktyki wywierania wpływu, certyfikowanym trenerem NLP. Zajmuje się zastosowaniem metod wywierania wpływu w różnych dziedzinach, m.in. zarządzaniu, sprzedaży, marketingu, public relations.

Jest autorem i współautorem kilku książek o wywieraniu wpływu w biznesie, m.in. „NLP w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, „Język perswazji w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”, „Jak sobie radzić z zastrzeżeniami klientów”, „Agent XXI wieku” oraz „Ściągawka agenta”. Autor dwuczęściowego poradnika „Superhandlowiec” (wydanego przez Infor), który jest pierwszym w Polsce opracowaniem dla przedstawicieli handlowych, prowadzących działalność na rynku klientów instytucjonalnych. Jego wszystkie wydawnictwa rozeszły w łącznym nakładzie blisko 150 000 egz. Jest ponadto autorem blisko 300 artykułów w prasie fachowej.

Od 20 lat zajmuje się konsultacjami i prowadzeniem szkoleń dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz biznesu. Prowadzi także zajęcia na wyższych uczelniach o bardzo różnych profilach – od Akademii Obrony Narodowej po Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie.

W jego szkoleniach wzięło udział ponad 12000 osób. Uczestnicy jego szkoleń oraz studenci doceniają przede wszystkim możliwość szybkiego nabycia głębokiej, praktycznej wiedzy oraz wszechstronnych umiejętności, jak również doskonałą atmosferę panującą podczas zajęć.


Jest domatorem, lubi grać na gitarze i pianinie, słuchać muzyki klasycznej, szczególnie gitarowej i fortepianowej. Ma żonę i dwójkę dzieci – Bartka i Basię.

 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.