ngos.pl arrow  :: Rodzice w szkole
Rodzice w szkole
24.09.2008.

fb-rws
 

RODZICE W SZKOLE to program, którego celem jest aktywizacja i kształcenie rad rodziców w zakresie ich działania, zwłaszcza w celu rozwiązania problemów wychowawczych, opiekuńczych i społecznych  w szkole.

W ramach programu prowadzone są szkolenia dla rad rodziców, przygotowywane wydawnictwa oraz konferencja nt. funkcjonowania rad rodziców.

Szkolenia obejmują następujące moduły tematyczne:
  • podstawy prawne działania rady rodziców, kompetencje rady rodziców
  • organizacja pracy rady rodziców, sposoby współpracy z gronem nauczycielskim i samorządem uczniowskim
  • rola rodziców w rozwiązywaniu problemów szkoły, w szczególności w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole
  • grupowe podejmowanie decyzji, kierowanie procesem podejmowania decyzji
  • dobre praktyki – forum wymiany doświadczeń rad rodziców.


Kontakt w sprawie warsztatów dla rodziców: warsztaty@ngos.pl.
Informacje bieżące na facebooku: http://www.facebook.com/rodzice.szkola

Ściągnij:


 
 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.