ngos.pl arrow  :: Partnerstwo lokalne
Program partnerstwa lokalnego

 
Ustawowy obowiązek corocznego przyjmowania programu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w wielu gminach jest realizowany w stopniu niewystarczającym, a czasem nawet w ogóle. Przyczyną jest nieznajomość specyfiki organizacji pozarządowych, a także brak procedur i sprawdzonych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do przygotowywania i uchwalania takich programów.

Dlatego właśnie Instytut Inicjatyw Pozarządowych rozpoczął program partnerstwa lokalnego, który ma wspomóc tworzenie i rozwój autentycznego partnerstwa między sektorami publicznym i pozarządowym na poziomie lokalnym.

W ramach programu:
  • przeprowadziliśmy projekt "Gmina - tu wszystko się zaczyna", w ramach którego został stworzony model wspólnego dochodzenia organizacji pozarządowych i władz samorządowych do opracowania i przyjęcia programu współpracy,
  • pomagamy zainteresowanym gminom i powiatom w tworzeniu programu współpracy, a także ewaluacji dotychczasowej współpracy z NGOs,
  • pomagamy organizacjom pozarządowym w nawiązaniu stałej, partnerskiej współpracy z władzami gmin i powiatów.

 
Zobacz:


 
 
© 2017 Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.